Nasza Oferta

Z wielk? przyjemno?ci? i dum? prezentujemy Pa?stwu mobilny telebim, który wykorzysta? Pa?stwo mo?ecie w ró?noraki sposób:

- do transmisji na ?ywo wydarze? kulturalnych, spo?ecznych, religijnych, sportowych, politycznych,
- do wy?wietlania reklam, prezentacji,
- do wy?wietlania filmów
... w?a?ciwie w ka?dym miejscu i porze

  Agencja Imprez Kulturalnych ZDANY 791 600 443 lub 604 954 106
HTML/PHP Maciej Retyk